hlava


krk


páteř


hrudník


břišní dutina


končetiny a pohybový aparát


kosti

svaly a měkké tkáně

klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

končetiny a pohybový aparát

Radius curvus

Radius curvus rtg
rtg snímek, psa s jednostraně provedenou korekční osteotomií ulny, plánování nového zákroku.
  
Radius curvus bone 3D VR reconstrukce
3D zobrazení kostí je nápomocné při plánování operací mnoha růstových poruch. Tento případ popisuje zakřivení rádia a ulny. Pacient je již s ukončeným růstem a je nutné naplánovat korekční chirurgii s cílem srovnat patologické úhlení končetiny.

  
Radius curvus 3D VR povrch kůže
Stejný pacient, zobrazení povrchu kůže pro lepší orientaci.