hlava


krk


páteř


hrudník


plíce

srdce

bránice

Jícen

břišní dutina


končetiny a pohybový aparát


klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

hrudník / plíce

Nádorové onemocnění plic s metastázou do mozku.

Foto
Pes RR, 11 let s primárním nádorem plic a metastázou do mozku.
  
RTG snímek plic
RTG plic s patrným rozsevem nádorů v plicním parenchymu.
  
Axiální skeny plic s patrnými vícečetnými nádory plic.
CT potvrdilo mnohočetné nádory plic. 
  
Nativní axiální CT mozku. s patrným otokem a deviací fornix ferebri.
Na ct je i bez podání kontrastní látky patrný otok mozku a 
deviace fornix ferebri. 
Zjevně se jedná o rychlý růst metastázy.
Tato informace byla pro majitele důležitá při zvažování
smysluplnosti případné chemoterapie.