hlava


krk


páteř


hrudník


břišní dutina


končetiny a pohybový aparát


klouby


kyčelní kloub

loketní kloub

kolenní kloub

hlezení kloub

ramenní kloub

aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

klouby

fragmentovaný proc.

Nepřiosifikovaný procesus anconeus Kavkazký ovčák 7 měsíců.
Axiální rovina k dlouhé ose kosti. Patrná linie fragmentace.
  
fragmentovaný proc. Anconeus u psa Kavkazkéhý ovčák 6 měsíců.
 
Nepřiosifikovaný processus anconeus je projev komplexní
poruchy utváření loketního kloubu, označované souhrnně
jako dysplazie lokte. Rentgenologická diagnostika mnohdy
nepřináší uspokojivé výsledky. Pomocí CT diagnostiky
si můžeme lépe uvědomit kde je příčina problému a
použít adekvátní chirurgický postup, nejčastěji korekční
osteotomii ulny.
  
Fragmentovaný proc. Anconeus u psa Kavkazkéhý ovčák 6 měsíců.
Axiální rovina
  
Fragmentovaný proc. Anconeus u psa Kavkazkéhý ovčák 6 měs.
Sagitální rovina, MIP rekonstrukce
  
Fragmentovaný proc.coron. u psa LR, 4 roky
Fragmentovaný proc.coron. je projev komplexní poruchy
utváření loketního kloubu, označované souhrnně jako
dysplazie lokte. Rentgenologická diagnostika mnohdy 
nepřináší uspokojivé výsledky. Pomocí CT diagnostiky 
si můžeme lépe uvědomit kde je příčina fragmentace a
použít adekvátní chirurgický postup.
  
Fragmentovaný proc.coron. u psa LR, 4 roky Ax. rovina
Axiální rovina, šipky označují fragmenty.