hlava


krk


páteř


hrudník


břišní dutina


játra

slinivka

žaludek

tenké střevo

tlusté střevo

ledviny

močovod

močový měchýř

slezina

nádory dutiny břišní

cévy (angiografie)

Reprodukční aparát

končetiny a pohybový aparát


klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

břišní dutina

Portosystemický zkrat

Portosystemic shunt
Portosystemic shunt
  
Portosystemický zkrat
Portosystemický zkrat (portosystemic schunt) je variabilní vrozená vývojová anomálie cév, kdy cévy sbírající krev ze střev neodchází do jater, ale přímo do velkého krevního oběhu. Vzniká tak cévní zkrat v jehož důsledku se živiny nezpracovávají v ihned játrech, ale nezpracované se dostávají do velkého krevního oběhu a mohou působit toxicky na mozek. Tyto cévní zkraty bývají značně variabilní a né vždy je možné, řešit je chirurgicy. CT angiografie/portografie je podle mého názoru nejlepší vyšetřovací metoda. Alternativu představuje značně invazivní chirurgická preparace střevních žil s aplikací kontrastní látky při operaci a sledování jejího průbehu rentgenologicky (skiakopicky nebo skiagraficky). Tyto chirurgické a onvazivní metody však přes svou náročnost (i cenovou) nepřináší ani zdaleka komplexní pohled na anatomii cév, což je zcela zásadní pro naplánování chirrurgického řešení. Z našich dosavadních zkušenostá vyplývá, že ani důkladné interní/laboratorní vyšetření mnohdy nekorespondují se skutečným výskytem zkratů.
  
Portosystemický zkrat, VRT rekonstrukce se subtrakcí kostní tkáně.
Subtrakce kosti umožní v některých případech lepší přehlednost obrazu.
  
Portosystemický zkrat. foto
Případ Portosystemového zkratu u štěněte malého knírače. Podezření na zkrat bylo vysloveno na základě výskytu urátových močových kamenů MVDr. J. Kučerou. CT vyšetření neinvazivně potvrdilo tuto diagnozu a předběžně vyloučilo operabilitu.