hlava


krk


páteř


hrudník


břišní dutina


játra

slinivka

žaludek

tenké střevo

tlusté střevo

ledviny

močovod

močový měchýř

slezina

nádory dutiny břišní

cévy (angiografie)

Reprodukční aparát

končetiny a pohybový aparát


klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

břišní dutina

Obstrukční ileus, yorkshire terrier

Obstrukční ileus, yorkshire terrier
CT vyšetřní dutiny břišní u psa s příznaky vomitu a akutního břicha. Ct prokázalo ileus, cizí těleso v duodenu. Provedena enterotomie pošlozeného úseku střeva. Prolongace ATB a infůzní terapie.
  
Ileus (neprůchodnost střev) , pacient po operaci, yorkshire terrier
Pacient po operaci ileu (neprůchodnosti střev způsobené pozřením cizího tělesa). Celý případ slouží k porovnání přehlednosti a validitě všech používaných zobrazovacích diagnostických metod. K nim je samozřejmě nutno připočíst i klinické a laboratorní vyšetřní vyšetřní. CT zjevně nabízí nejčitelnější diagnozu, druhé velmi přínosné je USG a jen málo přínosné je RTG vyšetřní, zvláště pak bez použití kontrastní látky. Mnohdy nám k diagnostice nestačí ani kvalitně provedené USG a CT je pak prakticky jedinou neinvazivní alternativou probatorní laparotomie. Jeho podstatnou výhodou je možnost nahlédnout nejen na povrch tkání a orgánů jako při operaci. Další podstatnou výhodou je možnost posouzení průchodnosti cév. V neposlední řadě je výhodou přehlednost celé břišní, případně hrudní dutiny, jaké nelze dosáhnout ani při rozsále vedeném operačním řezu. V situacích, kdy jsme na pochybách o oprávněnosti chirurgického zákroku je indikováno CT vyšetření. Můžeme tak včas zabránit komplikacím vyplývajícím z rizika z prodlení. V opačném případě můžeme pacientovi ušetřit zbytečný chirurgický zákrok, pokud není cizí těleso nalezeno, nebo jde například o tzv.paralytický ileus.
  
Ileus axiální sken, yorkshire terrier
Sken v místě cizího tělesa, šipky ukazují postižený úsek střeva.
  
Ileus RTG vyšetřní, yorkshire terrier
RTG snímek téhož pacienta.
  
ileus USG vyšetření, yorkshire terrier
Usg vyšetřní téhož pacienta.
  
ileus vyjmuté cizí těleso, yorkshire terrier
Cizí těleso vyjmuté z popisovaného pacienta.