hlava


krk


páteř


nádorové onemocnění

výhřez meziobratlové ploténky

syndrom cauda equina

úraz

křížová kost

Vrozené vady páteře

hrudník


břišní dutina


končetiny a pohybový aparát


klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

páteř

Pes, kříženec, 5 let, Fr. křížové kosti s větší dislokací.

3D 1
Zásadním nálezem fraktura L7 s luxací o více nez jednu délku průměru páteřního kanálu. Proto je bohužel nanejvýš pravdepodobné, že došlo k nezvratnému poškození míchy a z ní vycházejících nervů. Na žádost chovatelky a přes poučení o vysloveně nepříznivé prognoze jsme provedli chirurgickou stabilizaci páteře hřebováním přes proc. artic do těla křížové kosti. předoperační, peri a pooperační CT k zajištění maximální přesnosti zákroku. Provedeno odfrézování spinosu L7 - dorsální laminectomie k preventivní dekompresi před tvorbou svalku tela L7. I pro nás bylo překvapením, že se pacient uzdravil a nejeví prakticky žádné pohybové ani jiné neurologické problémy a to déle než půl roku od operace.
  
3D 2
  
MIP sagitálně
Na sagitální MIP rekonsttruci je dobře patrná dislokace páteřního kanálu. 
  
MIP sagitalně po operaci
Po operaci je linie páteřního kanálu opět zachována, některé nervy caudy equiny byly přerušeny, jako prevence uskřinutí zbylých nervů v páteřním kanále svalkem byla provedena dorsální laminectomie.
  
MIP po operaci
Po relativně jednoduché stabilizaci a nápravě páteřního kanálu se pes již déle než půl roku od operace zcela normálně pohybuje.
  
MIP po operaci 2