hlava


krk


páteř


nádorové onemocnění

výhřez meziobratlové ploténky

syndrom cauda equina

úraz

křížová kost

Vrozené vady páteře

hrudník


břišní dutina


končetiny a pohybový aparát


klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

páteř

výhřez disku (meziobratlové ploténky)

výhřez disku (meziobratlové ploténky), řezy v axiální (příčné) rovině.
Při prohlížení celé páteře můžeme objevit i starší výhřezy a podle jejich velikosti posoudit jejich podíl na klinickém stavu.
  
výhřez disku (meziobratlové ploténky), 3D rekonstrukce kostry páteře.
Na 3D rekonstrukci můžeme vidět známky spondylarthrozy- degenerativního onemocnění obratlů.
  
Výhřez disku (meziobratlové ploténky)
Na příčném skenu je zachycen jednostraně situovaný výhřez hmoty disku, která utlačuje míchu. Vyšetření je velmi přínosné. Bez přesné lokalizace procesu, nemůže chirurg operovat na správném místě. Samotný rentgenogram není použitelný vůbec a myelografie (rentgen po podání kontrastní látky do páteřního kanálu) mnohdy jen vymezí více či méně rozsah ve kterém meziobratlovém prostoru se výhřez nachází. Nestačí ovšem k určení přesného umístění vyhřezlé hmoty disku. Přitom odstaranění všech částic, které na míchu tlačí  je zcela zásadní pro úspěch operace. Po zavedení této metody do běžné praxe na našem pracovišti se jednoznačně zvýšila úspěšnost operací páteře a zkrátila doba rekonvalescence.
  
výhřez disku, myelografie
Myelografické vyšetření je spíše orientační, není při něm vidět kde se nalézá vyhřezlý disk, vidíme jen místo bez kontrastní látky. Zle se jen domnívat kde je rozmístěn samotný vyhřezlý disk.
  
výhřez disku, myelografie
  
výhřez disku, příprava k operaci- skiaskopie
Skiaskopie přesně lokalizuje na pacientovi operované místo, jako markery byly použity injekční jehly, kterými označíme processy spinozy obratlů na nichž bude provedena hemilaminectomie. Touto metodou se vyhneme omylu, jaký je možný při pouhé palpaci.
  
výhřez disku, příprava k operaci- skiaskopie
Skiaskopie přesně lokalizuje na pacientovi operované místo, jako markery byly použity injekční jehly, kterými označíme processy spinozy obratlů na nichž bude provedena hemilaminectomie. Touto metodou se vyhneme omylu, jaký je možný při pouhé palpaci.