hlava


krk


nádory krku

angiografie

onemocnění jícnu

onemocnění průdušnice

páteř


hrudník


břišní dutina


končetiny a pohybový aparát


klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

krk

Kolaps průdušnice.

Virtuální bronchoskopie, Kolaps trachey.

Virtuální bronchoskopie je jednou z možností jak přehledně zobrazit tento trubicovitý orgán.

Jedním z častých vedlejších nálezů je kolaps trachey. Klasický rtg snímek je často matoucí. Alternativou je klasická bronchoskopie, kterou na našem pracovišti často provádíme souběžně. CT navíc v rámci jednoho vyšetření zobrazí detailně i parenchym plic a okolní struktury krku, které by mohly dráždit průdušnici. 

Stejný pacient, při klasickém zobrazení je patrný rovněž masivní edém plic, cardiomegalie a bublinky vzduchu v oblasti osrdečníku. 

  
axiální sken, stejný pacient.

Stejný pacient, při klasickém zobrazení je patrný rovněž masivní edém plic, cardiomegalie a bublinky vzduchu v oblasti osrdečníku. 


  
Axiální sken, stejný pacient.
Díky CT lze provést měřění a vybrat vhodný tracheální implantát.