hlava


krk


nádory krku

angiografie

onemocnění jícnu

onemocnění průdušnice

páteř


hrudník


břišní dutina


končetiny a pohybový aparát


klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

krk

Nádor štítné žlázy

Nádor štítné žlázy
Nádor štítné žlázy sedmiletého kanadského ovčáka. Provedeno jako předoperační vyšetení k naplánování chirurgického zákroku. Angiografie v kombinované AV fázi. Takovéto zobrazení umožňuje vyhnout se životně důležitým strukturám a výrazně usnadní a zpřesní operaci.
  
CT subtrakční angiografie
Stejný pacient, pro lepší přehlednost provedena subtrakce kostní tkáně.