hlava


krk


páteř


hrudník


břišní dutina


končetiny a pohybový aparát


klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

úraz mozku

Intracraniální krvácení - Fraktura lebečních kostí. Axiální rovina.
Štěně yorkšírského teriéra po úrazu s frakturou lebečních kostí a krvácením do mozku. CT má ze všech vyšetření nejvyšší sensitivitu k prokázání akutního krvácení do mozku a také k zobrazení poranění kostí. Je tak ideální vyšetřovací metodou při úrazech lebky.rn rnNativní vyšetření zobrazí krev světlejší než okolní tkáň.
  
Intracraniální krvácení - VRT rekonstrukce, fraktura lebečních kostí
Štěně yorkšírského teriéra po úrazu s frakturou lebečních kostí a krvácením do mozku. CT má ze všech vyšetření nejvyšší sensitivitu k prokázání akutního krvácení do mozku a také k zobrazení poranění kostí. Je tak ideální vyšetřovací metodou při úrazech lebky.
  
úraz-kousné poranění lebky

Pes, york, kousná rána na hlave a krku, ataxie i po týdnu od úrazu, stav spíše progreduje. RTG bpn, CT prokázalo  tříštivou fr.lebečních kostí, resp prokousnutí neurocrania a vícečetnými úlomky, měkteré z nich vpáčené. Lokálně na Pravé hemisféře Otok. Chriurgicky odstraněné fragmenty kosti, odsát menší haematom. 

  
Kousné poranění lebky a jednostranný otok mozku a mírným subarachnoidálním krvácením.
Na příčných skenech vidíme výraznou nesymetrii obou hemisfér mozku, způsobenou otokem mozku a subarachnoidálním krvácením. Běžný rtg snímek není přínosný, nezobrazí mozek a usg vyšetření má jen omezený význam u pacientú se zachovalou fontanelou, jinak není možné ultrazuk použít, jelikož neproniká přes kosti lebky. CT je nejsensitivnější metodou ke zjištění akutního krvácení do mozku a ke zmapování poškození lebečních kostí.
  
poranění hlavy - kousná rána RTG
RTG snímek by musel být zhotoven tak, aby zachytil fragmenty na tečně, standardní LL a VD projekce při detekci fraktur složitějších kostí jak jsou lebeční selhávají. Pochopitelně nezobrazí ani struktury mozku, krvácení do mozku a podobně.
  
Stejný pacient foto
Poranění hlavy-kousná rána.
  
Intracraniální krvácení - Fraktura lebečních kostí. Axiální rovina
Štěně yorkšírského teriéra po úrazu s frakturou lebečních kostí a krvácením do mozku. CT má ze všech vyšetření nejvyšší sensitivitu k prokázání akutního krvácení do mozku a také k zobrazení poranění kostí. Je tak ideální vyšetřovací metodou při úrazech lebky. Nativní vyšetření zobrazí krev světlejší než okolní tkáň.
  
Intracraniální krvácení ‐ Fraktura lebečních kostí. Axiální rovina, kostní okno.
Štěně yorkšírského teriéra po úrazu s frakturou lebečních kostí a krvácením do mozku. CT má ze všech vyšetření nejvyšší sensitivitu k prokázání akutního krvácení do mozku a také k zobrazení poranění kostí. Je tak ideální vyšetřovací metodou při úrazech lebky