hlava


krk


páteř


hrudník


břišní dutina


končetiny a pohybový aparát


klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

Melanom Dutina ústní, Sharpei 4 roky

Melanom Dutina ústní, Sharpei 4 roky, horní čelist VR 3D, kost kůže
Melanom je nejčastější zhoubný nádorový proces v dutině ústní psů. Diagnozu lze snadno stanovit odběrem vzorku. Pro posouzení rozsahu změn a lokalizace procesu je CT nejvhodnější a nejpřehlednější metodou, zvláště dobře se zde uplatní 3D rekonstrukce. Tento pacien byl na ct vyšetření přiveden k získání údajů potřebných k naplánování ozařování a stageingu onemocnění.
  
Melanom Dutina ústní, Sharpei 4 roky, horní čelist VR 3D, kost
Stejný pacient, povrch kosti.
  
melanom Dutina ústní, Sharpei 4 roky, horní čelist VR 3D, kost foto
Po virtuálním odstranění čelisti vidíme postižení tvrdého patra.
  
melanom Dutina ústní, Sharpei 4 roky, horní čelist axiální rovina
příčný řez v místě nádoru prokáže rozsah osteolýzy-procesu charakteristického i pro mnoho jiných nejen nádorových onemocnění. Osteolýza prokazující nádor zasahovala podstatně dál, než bylo patrné při klinickém vyšetření.